VERO- JA LIIKEJURIDIIKKAA

Lähes 40 vuoden
kokemuksella


Palvelen yksityisiä henkilöitä, yrityksiä, yleishyödyllisiä yhteisöjä ja säätiöitä vero- ja yhtiöoikeudellisissa sekä muissa juridisissa toimeksiannoissa. Toiminnan itsestään selvinä lähtökohtina ovat kokemus, asiantuntemus ja luotettavuus. Toimin valtakunnallisesti, toimipiste sijaitsee Oulussa.

VARATUOMARI

Pirjo Vaarala

Yrityksen perustaja varatuomari Pirjo Vaarala on hoitanut uransa aikana huomattavan määrän erilaisia vero- ja yhtiöoikeudellisia sekä muita juridisia toimeksiantoja. Saatte aina kokeneen asiantuntijan hoitamaan asianne koko prosessin ajaksi. Kokemus tuo tehokkuutta asian hoitamiseen.

Ota rohkeasti yhteyttä!

045 344 3326

PALVELUMALLI

Kokonaisuuden hoitaminen

Erikoistumisalueet mahdollistavat toimeksiannon hoitamisen alusta loppuun saman asiantuntijan toimesta, esimerkiksi yritysjärjestelyissä tai sukupolvenvaihdoksissa verotuksen varmistamisen ja järjestelyn yhtiö- ja sopimusoikeudellisen toteuttamisen.

Saatu verotuksen ennakkoratkaisu sitoo vain hakemuksessa esitetyissä olosuhteissa, joten on tärkeää, että järjestely toteutetaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Tämä vaatii hyvää suunnittelua, ja siksi yritys toimii tiiviissä yhteistyössä kokeneiden talousalan ammattilaisten, kuten KHT- ja HT-tilintarkastajien ja tilitoimistojen kanssa.

• Verotus
• Yhtiöoikeus
• Yrityskaupat
• Yritysjärjestelyt
• Muu liikejuridiikka
• Sukupolvenvaihdokset
• Muut omaisuuden järjestelyt

• Veroprosessien hoitaminen (veroilmoitukset, selvitykset, vastineet verotarkastuksissa, muutoksenhakuvaatimukset ja niihin liittyvät vastineet)
• Verosuunnittelu sekä veroilmoituksiin että järjestelyiden (yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset) sekä omistajayrittäjien muuhun omaan verotukseen liittyen
• Ennakkoratkaisujen hakeminen verotukseen
• Veroriskien kartoittaminen (mm. veroDD) eri tilanteisiin liittyen
• Yrityskauppojen, - järjestelyjen ja omistajavaihdosten toteuttaminen
• Yhtiöoikeudellisissa asioissa konsultoiminen ja yhtiöoikeudellisten toimeksiantojen toteuttaminen
• Hallitustyöskentelyssä konsultoiminen

Veroilmoitusten ja niihin liittyvien selvitysten laatiminen
Muutoksenhaku verotukseen (oikaisuvaatimukset ja valitukset)
Verosuunnittelu
Lahjaverosuunnittelu
Perintöverosuunnittelu
Lahjaveroilmoitukset
Kaupat, lahjoitukset
Perunkirjoitukset ym.

Kokemus tuo tehokkuutta


Työkokemus

2013/4 ->
Vero ja Laki Vaarala Oy, Oulu
Osakas

2010 - 2013
Ernst & Young Oy, Oulu
Director, Business Tax Services

2004 - 2010
Asianajotsto PPV Lex Oy, Oulu
Asianajaja, osakas – toimiala: verotus, yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset

2001 - 2003
KLegal Oy (KPMG), Oulu
Laki- ja veroasiantuntija

2000
Asianajotoimintaa

1997 - 2000
KPMG, Oulu
Veroasiantuntija

1990 - 1997
Veronmaksajain Keskusliitto ry, Oulu
Lakimies

1987 - 1990
Mikkelin lääninverovirasto
Toimistopäällikkö, perintätoimisto, hallintotoimisto

1986 - 1987
Kemijärven käräjäoikeus
Tuomioistuinharjoittelu

1984 - 1986
Lapin lääninverovirasto
Asianvalvoja, vt. toimistopäällikkö


Erityisosaaminen, koulutus ja kielitaito

Yritysverotus, yritysjärjestelyt, sukupolvenvaihdokset ja erilaiset veroprosessit.

Kokemus erilaisista verotukseen liittyvästä työstä yhteensä lähes 40 vuotta.

1986
Varatuomari
1984
Oikeustieteen kandidaatti

Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa


Julkaisut ja muut

Elinkeinoverotus
(KPMG, useita kirjoittajia, 2002)

Useita artikkeleita alan julkaisuissa verotuksesta.

Koulutusta
yliopistolla (verotus)
ammattikorkeakoulussa (HT-tenttiin valmistautuville; HT-tilintarkastajille tai muuten ammatissaan edistyneille talousalan ammattilaisille verotuksesta ja yhtiöoikeudesta),
asiakastilaisuuksissa,
pankeille ja pankkien tilaisuuksissa sekä
VKL:n erilaisissa tilaisuuksissa

Kirjanpidon opintoja

Markkinointi-instituutissa (8 kk), ammattikorkeakoulussa (täydennyskurssi merkonomeille, iltaopetus, lukuvuosi) ja tilinpäätöksen erityiskurssit (2) Oulun Yliopistossa sekä osallistuminen HTM-kurssiin valmistautuville järjestettyyn koulutukseen Lapin Yliopistossa.

REFERENSSIT

Pitkän kokemuksen myötä referenssit ovat laajat

Yhteensä lähes 40 vuoden kokemus verohallinnosta sekä vero- ja lakikonsultoinnista sisältää mitä erilaisempien vero- ja lakikysymysten selvittämisen ja ratkaisemisen. Salassapitosäännökset kuitenkin estävät yksittäisten asiakkaiden esilletuomisen.

Pisimmät asiakassuhteet ovat kestäneet jo yli 20 vuotta. 

Yksityisten henkilöiden verokysymykset perintö- ja lahjaverosuunnitteluineen ja perunkirjoituksineen sekä verotarkastuksineen ovat tulleet tutuiksi samoin kuin varakkaiden henkilöiden verotukseen liittyvät erityiskysymykset.

Yritysten verokysymykset veroselvityksineen ja -suunnitteluineen ja järjestelyjen toteuttamisineen ovat muodostaneet merkittävän osan yrityksen perustajan kokemusvuosien työstä yritysmuodosta ja toimialasta riippumatta.

Verosuunnittelun lisäksi hoidettavana on ollut paitsi veroilmoitusten laatimisia myös muutoksenhakuun liittyviä tehtäviä (oikaisuvaatimuksia, valituksia hallinto-oikeuksille ja korkeimmalle hallinto-oikeudelle), verotarkastuksiin vastaamisia sekä mm. yrityskauppoihin liittyvien veroriskien (ns. veroDD) kartoittamisia. 

Verokysymysten ohella järjestelyjen toteuttamiseen liittyvät juridiset tehtävät ovat sisältyneet toimenkuvaan, kuten
• sulautumisten
• jakautumisten
• osakevaihtojen
• liiketoimintasiirtojen toteuttaminen
• muiden omistusten siirtojen toteuttaminen ja niihin liittyvien asiakirjojen laatiminen, kuten yhtiöoikeudelliset asiakirjat
sopimusasiakirjat ja osakassopimukset
• yritysjärjestelyihin ja omistajanvaihdoksiin liittyvien yhteistoimintamenettelyjen hoitaminen
• avustaminen hallitus- ja yhtiökokoustyöskentelyssä mm. osallistumalla kokouksiin esimerkiksi säännöllisesti tai tarvittaessa

Yksityishenkilöiden verosuunnitteluun liittyy läheisesti mm.
• kauppa- ja lahjakirjojen
• testamenttien laatiminen

YHTEISTYÖKUMPPANI

Lakitoimisto KPF

Tarjoamme vero- ja yrityspalveluita yhteistyössä Lakitoimisto KPF:n kanssa. Hyödynnämme yhteistyökumppanin palveluita erityisesti koulutusten järjestämisessä sekä toimeksiannoissa, joissa tarvitsemme kolmannen puolueettoman osapuolen asiantuntijanäkemyksen asiassa.

Lakitoimisto KPF on tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. KPF tarjoaa erityisesti oikeudellisia asiantuntijalausuntoja, erilaisia varallisuusoikeudellisia palveluita (kuten pesänjakoja tai perintösuunnittelua), sopimusten laatimista, työoikeudellista neuvontaa, neuvontaa julkisissa hankinnoissa, riidanratkaisua yritysriidoissa sekä avustamista talous- ja ympäristörikosasioissa. KPF:n koko henkilökunta on joko oikeustieteen tohtoreita tai väitöskirjatutkijoita, minkä lisäksi juristeilla on tutkintoja myös muilta aloilta, mm. KTM, FM ja DI-tutkintoja.

OSOITE

Vero ja Laki Vaarala Oy
Rautionkatu 18 A LT1
90400 Oulu

OTA YHTEYTTÄ

Pirjo Vaarala
+ (358) 45 344 3326
pirjo.vaarala(at)verojalaki.fi

Y-TUNNUS

2539924-5

Tietosuojakäytäntö (PDF)